Queen är dräktig och väntas få ungar i månadsskiftet mars/april 2019.